Schéma náučného chodníka (zdroj: www.spisskanovaves.eu) © hiking.sk & autor