Sútok Slatiny a Hrona zo skalnej vyhliadky © hiking.sk & autor