Riečka Schwarza je priezračne čistá © hiking.sk & autor