Puklinový komín, náznak sintrovej výzdoby © hiking.sk & autor