Pripojili sme sa z chodníka na zvážnicu © hiking.sk & autor