Pri pamätnej tabuli maliarovi Palugyayovi vedľa Štefáničky © hiking.sk & autor