Pri drevenici doprava, na odbočenie nás upozorní nenápadná šípka © hiking.sk & autor