Pri ústí Lesnického potoka do Dunajca © hiking.sk & autor