Prameň priamo na chodníku, podľa informácií od miestnych počas zimy vôbec nezamŕza, naša skúsenosť to potvrdzuje © hiking.sk & autor