Prameň pitnej vody pri krížovej ceste © hiking.sk & autor