Posledné stúpanie každý po vlastných » pozri na mape © hiking.sk & autor