Popod trať vchádzame do Telgártskej slučky © hiking.sk & autor