Políčka s obomi Rozsutcami, ukázal sa aj Malý Rozsutec © hiking.sk & autor