Pohľad zo sedla na vrchol Malej Svišťovky © hiking.sk & autor