Pohľad z priekopy na vrcholovú plošinu © hiking.sk & autor