Pohľad z Turnianskeho hradu na Zádielskú planinu a dedinu Háj © hiking.sk & autor