Pohľad z Turnianskeho hradu na Slovenský kras (vľavo Silická planina a vpravo Zádlielska planina a Horný vrch) © hiking.sk & autor