Pohľad naspäť, kadiaľ sme schádzali © hiking.sk & autor