Pohľad na plató pod vrcholovým bralom © hiking.sk & autor