Pohľad na juh zo zostupu, vpravo vysielač Dubník © hiking.sk & autor