Pohľad na Pusté pleso pod Svišťovým štítom © hiking.sk & autor