Pohľad na Nižnú Revúcu, Salatín a Tlstú © hiking.sk & autor