Pohľad na Liptovskú Maru od sídelného dvorca - foto Soňa Mäkká © hiking.sk & autor