Pohľad k Bošáčkam z lúky pri prístrešku © hiking.sk & autor