Pohľad cez dolinu Bielej vody až po Volovské vrchy, dole Kežmarok © hiking.sk & autor