Podvečerné Jatky a Košiare zo Ždiaru © hiking.sk & autor