Podvečer pri Traunsee » pozri na mape © hiking.sk & autor