Pleso nad Skokom, nad ním Malá Bašta a Patria © hiking.sk & autor