Plantáž, stromy sú vysadené v radoch za sebou © hiking.sk & autor