Púšťame pred seba pár turistov, predsa len je Kubko pomalší © hiking.sk & autor