Označenie je vidno len na ceste z Orlích skál smerom na Pustú Ves © hiking.sk & autor