Označenie chodníka na okraji lúky © hiking.sk & autor