Otvorený-letný vagón a za ním garáž pre lokomotívy © hiking.sk & autor