Opúšťame vinohrady a vchádzame do lesa © hiking.sk & autor