Opäť na most, pri červenobielych zábranách trasa začína © hiking.sk & autor