Okolo zarastajúcich háld sa vraciame do Novoveskej Huty © hiking.sk & autor