Oddychové miesto pod stožiarom © hiking.sk & autor