Odbočka v závere Tichej doliny na hrebeň © hiking.sk & autor