Odbočka na druhú trasu - možný okruh © hiking.sk & autor