Novoveská Huta, 1. zastavenie na námestí © hiking.sk & autor