Nová rozhľadňa Alexandra Filípka na Veľkej homoli © hiking.sk & autor