Nosal a jeho bralá z lúky v Kuźniciach © hiking.sk & autor