Nie na každú vežičku vedie bezpečný chodníček © hiking.sk & autor