Nevšímame si spávnu cestu a vyberáme sa zlou zvážnicou © hiking.sk & autor