Nedalo si nevšimnúť vyčnievajúce borovice © hiking.sk & autor