Napriek blízkosti cesty do Jasnej je to pomerne ticho – les pôsobí ako protihluková bariéra © hiking.sk & autor