Najstaršou časťou Pustého hradu je obytaná veža z konca 12. stor., ktorá mohla mať až osem poschodí © hiking.sk & autor