Na začiatku turistický chodník stúpa strmo nahor © hiking.sk & autor