Na tomto mieste sa odbočí vpravo © hiking.sk & autor