Na najvyššom bode Hradiská, pod nami je sedielko, toto je pohľad smerom na západ © hiking.sk & autor